Bee-Able verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer u zich aanmeldt voor een van de Diensten, kan u gevraagd worden de volgende persoonsgegevens te verstrekken: naam, schermnaam (alias), profiel (type beperking), zichtbaarheid profiel voor andere gebruikers van de Diensten (type beperking), e-mailadres, e-mailvoorkeuren en/of uw locatiegegevens. Uw gegevens worden door Bee-Able niet aan derden verstrekt. Gebruikers van de Diensten van Bee-Able hebben recht op inzage in de geregistreerde persoonsgegevens van de betreffende persoon zoals hierboven genoemd; recht op correctie en verwijdering van deze gegevens; recht op dataportabiliteit. Uitoefening van deze rechten kan middels de hiervoor geboden functies ‘account wijzigen’ en ‘account verwijderen’ in de persoonlijke profielpagina van de gebruiker van de Diensten en/of middels een verzoek naar info@Bee-Able.nl. Voor het gebruik van cookies door Bee-Able wordt u verwezen naar het Cookie Statement. Bee-Able gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de Diensten, het verlenen van service en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Bee-Able indien u daar prijs op stelt. Uw (persoons)gegevens worden bewaard op een Secured Server. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Bee-Able dan kunt u dit aangeven bij uw aanmelding voor de Diensten of schriftelijk melden bij: info@Bee-Able.nl.